Welkom op de website van de inter-westvlaamse.be

Websites liefhebbers:
West-Vlaamse Jeugdclub

Norman Filip & Nicolaas, Knokke

Coone Robbe, Ledegem

Verschoot Joël, Ingelmunster


Grand Slam of Belgium (22/01/2019)

Laureaten in de “Grand Slam of Belgium” , de Vierdaagse v/d Zwalmvallei en “de Arend “ Rekkem gehuldigd tijdens een schitterende gezamenlijke feestzitting .

In Hostellerie “’t Klokhof” te Kortrijk ging op zondag 20 januari de huldiging door van de vele kampioenen in  de bovenvermelde organisaties .

Het was Voorzitter Frederik Bracke van de “Arend” Rekkem die de honneurs waarnam om alle aanwezigen te verwelkomen. Voor Frederik was 2018 het eerste seizoen dat hij Voorzitter werd en dankte zijn voorganger Ph. Vanhaezebrouck  , ook zijn bestuursleden en de onmisbare medewerkers werden bij dezelfde dankwoorden betrokken . Hij kwam ook even terug op de enorm goed gelukte bonverkoping met dank aan kopers en schenkers, waaronder ook een aantal van de aanwezige laureaten v/d Grand Slam of Belgium die bereid waren bevonden om een bon/duif te schenken .

De “Grandslam of Belgium” omvat volgende onderdelen : Superprestige – Marathon – Steeple Cup – Champions Leaugue Décathlon – Champions League jaarlingen – Champions League jongen. In de “Vierdaagse van de Zwalmvallei” betreft het : lichte fond oude – fond oude – grote fond oude – fond jongen .

Tussen de gangen in van een uiterst verzorgd en smakelijk feestmaal werden de vele laureaten in een warme hulde betrokken , afwisselend voor “de Arend” en de Vierdaagse v/d Zwalmvallei/ Grand Slam .

·         Voor het “LAR-verbond” werden volgende top-3 telkens in de spreekwoordelijke bloemen gezet . Bij iedere kategorie waren er telkens 10 geklasseerden die een geldprijs ontvingen .

-          Oude duiven : 1) André Truyaert 2) Rino Verheye 3) Geert Truyaert

-          Jaarlingen : 1) Rino Verheye 2) Wastyn Roland 3) Geert Truyaert

-          Jongen : 1) Willy Reynaert 2) Alb. Polfliet 3) Geert Truyaert

-          Algemeen kampioenschap : 1) Geert Truyaert 2) André Truyaert 3 ) Rino Verheye

 

·         Vervolgens kwam men aan de laureaten van de Vierdaagse van de Zwalmvallei met als verantwoordelijken Luc Willem (voorzitter) en Johan Gevaert ( secretaris). In deze competitie wordt gestreden op 4 niveaus:

-          Lichte fond ( met 1 + 2 op Bourges oude - Chateauroux – Limoges oude – Limoges jaarse) . In dit onderdeel werd het Team Fr. De Jaeger uit Knesselare als 1e uitgeroepen met 8 pr. Gevolgd op de tweede plaats door Fr. & Jacques Vandenheede uit Zingem eveneens met 8 pr . Op de derde plaats volgde dan Joël Verschoot uit Ingelmunster met 7 pr en op plaats vier hadden we Eric Vermander uit Oekene eveneens met 7 pr. (bij gelijkheid van punten besliste het coëfficiënt ).

-          Fond oude ( met 1 + 2 op Brive – Cahors – Limoges – Libourne ) . Met 8 prijzen behaalde Etienne Meirlaen uit St Martens-Latem de titel van 1e kampioen, vóór Fr & Jacques Vandenheede met 7 pr en Joël Verschoot evenzo met 7 pr. als derde .

-          Grote fond ( met 1 + 2 voor oude duiven op Agen – Barcelona – St Vincent – Perpignan ) . De 1e kampioen in dit zware onderdeel werd Etienne Meirlaen met 6 prijzen, op de tweede plaats eindigde Filip Deweerdt uit Kortemark eveneens met 6 prijzen en als derde ook met 6 prijzen was Chris Hebberecht uit Evergem, terwijl de vierde Raphaël Vandenberghe uit Zwalm eveneens 6 prijzen behaalde en vierde eindigde .

-          Fond jongen : ( met 1 + 2 op Bourges II – Chateauroux III – Argenton III – Chateauroux IV) . Marc Vlaeminck uit Ramsel behaalde 7 prijzen en speelde zich met voorsprong tot 1e kampioen, gevolgd met 5 prijzen door Fr. & Jacques Vandenheede als 2e en eveneens met 5 prijzen op de derde plaats hadden we Gevaert-Lannoo uit Deinze .

 

·         Op de fondvluchten bij  “de Arend” waren er 6 verschillende kampioenschappen

-          Fond oude : 1) Rino Verheye met 16 pr 2) J. Verschoot met 13 pr 3) Roger Mylle met 13 pr. . Er waren in deze kategorie 10 geklasseerde en werd er € 1020 uitgedeeld in prijzengeld

-          Fond jaarlingen : 1) Joël Verschoot met 15 pr 2) Chris Debacker met 13 pr 3) Rino Verheye met 11 pr . . Ook hier weer 10 geklasseerde en € 1020 aan prijzengeld

-          Zware fond : 1) Joël Verschoot met 11 pr 2) Wilfried Vandemaele met 9 pr 3) Roger Mylle met 7 pr . Eveneens 10 geklasseerde en € 1020 aan prijzengeld

-          Fond jongen : 1) M & Luc Delaere met 13 pr 2) John Goegebeur met 12 pr 3) Chris Lefevre met 12 pr en weer 10 geklasseerde plus € 1275 aan prijzengeld

-          Algemeen kampioenschap fond : 1) Joël Verschoot met 45 pr 2) Rino Verheye met 36 pr 3 ) Roger Mylle met 34 pr en in totaal 15 geklasseerde plus € 1280 aan prijzengeld

-          Super Challenge WPROL : 1) Joël Verschoot met 21 pr 2) Roger Mylle met 19 pr 3 ) Gino Clicque met 17 pr en in totaal 11 geklasseerde plus € 750 aan prijzengeld

 

·         De “Grand Slam of Belgium” is een 100% fondgerichte verzameling aan competities.

-          Nationale Superprestige : met 1e afgegevene op Cahors – Agen – Barcelona – St Vincent – Narbonne , een zware competitie mogen we zeggen . Er waren 10 geklasseerde met een totaal aan prijzengeld van € 2300 . Op 1 ) Raph. Vandenberghe met 5 pr 2) Team Fr. De Jaeger met 5 pr 3) Chris Hebberecht met 4 pr . De coëfficiënten gaven uiteraard de doorslag . Voor deze organisatie alsook voor de Steeple Cup is Luc Willem de voorzitter en Johan Gevaert de secretaris .

-          Steeple Cup : met 1 + 2 op Limoges I – Cahors – Agen – Limoges II – Jarnac oude – Libourne oude Er waren hier 12 geklasseerde plus € 925 aan prijzengeld . Op 1 ) Marc en Geert Pollin met 11 pr , 2) Joël Verschoot met 10 pr 3) Fr & Jacques Vandenheede met 10 pr .

-          Nationale Marathon : de vertegenwoordigde verantwoordelijke was Jan Buysschaert . Wordt betwist met 1e afgegevene duif op Barcelona – Perpignan oude – Narbonne oude . Er waren 6 geklasseerde plus € 1550 aan prijzengeld . 1) Chris Hebberecht met 3 pr 2) Raph. Vandenberghe met 3 pr . 3) Jozef Vandenberghe uit Landegem met 3 pr ( was afwezig )

-          Champions League – Décathlon met 1e afgegevene duif ( 7 vluchten te kiezen uit Limoges I – Brive –Cahors – Agen – Limoges II – Barcelona – Jarnac – St Vincent – Libourne – Carcasonne – Tulle – Perpignan ). Hier waren er 5 geklasseerde met € 1500 aan prijzengeld. 1) Etienne Meirlaen met 14 pr 2 ) Marc en Geert Pollin met 13 pr 3) Joël Verschoot met 12 pr . Verantwoordelijke vertegenwoordiger was Jan Buysschaert .

-          Champions League – Jaarlingen : Noodzakelijk is zich met 1 + 2 plaatsen  op 7 vluchten te kiezen uit Bourges I + II – Chateauroux I + II + III + IV – Argenton I + II + III – Limoges I – Jarnac – Tulle . Er waren 5 geklasseerde met € 1500 aan prijzengeld . 1) M & F Van De Walle  met 14 pr 2) F & J Vandenheede met 14 pr  3) M & G Pollin met 12 pr . Vertegenwoordiger : Jan Buysschaert .

-          Champions League – Jonge duiven met 1 + 2+ 3 op Bourges II – Chateauroux III en IV – Argenton III . Er waren 5 geklasseerde met € 750 aan prijzengeld. 1) Marc Vlaeminck met 10 pr 2) Gevaert-Lannoo met 8 pr 3) F & J Vandenheede met 6 pr . Vertegenwoordiger Jan Buysschaert .

 

Hierna ontvingen  alle ereprijswinnaars van “de Arend” Rekkem nog hun verdiende hulde met een naturaprijs .

De finale :

Ter afronding van deze prachtige namiddag werden :

1e de 4 aanwezige liefhebbers die ons land vertegenwoordigen op de OLYMPIADE in Polen in de bloemen gezet , het betreft Gevaert-Lannoo , Etienne Meirlaen , F & J Vandenheede, Joël Verschoot .

2e alle 1e kampioenen, 1e nationale winnaars en 1e nationale kampioenen op de tonen van de nationale hymne in een schitterend eerbetoon betrokken .

De uitreiking van de vele kampioenschapsgelden, bloemen en naturaprijzen van iedere competitie verliep bijzonder vlot en het mag gezegd de onderlinge samenwerking tussen de verantwoordelijken van de “Grand Slam” en “de Arend” verliep enorm gesmeerd tot grote tevredenheid van alle aanwezigen . Een pluim voor alle verantwoordelijken en felicitaties voor het aangename en mooi feest onder organisatie van het bestuur van “de Arend” Rekkem .

J. Mestdagh ( foto’s en tekst )

 

Belgische Verstandhouding (12/12/2018)

Uiterst stijlvolle huldiging der kampioenen bij de Belgische Verstandhouding .

Team De Jaeger Freddy uit Knesselare voor de 3e maal algemeen kampioen.

Opnieuw was de jaarlijkse feestzitting van de Entente of de Belgische Verstandhouding zoals de traditie het wil een prachtige gebeurtenis. In Hotel-Restaurant Cortina te Wevelgem tekenden op zondagmiddag 9 december zo’n 350 aanwezigen present voor één der traditioneel mooiste feesten uit onze nationale duivensport . Voorzitter Filip Norman was dan ook uiterst tevreden met de opkomst en begroette in zijn openingswoord o.a. de afgevaardigden van de kBDB, de verantwoordelijken van de meewerkende maatschappijen , de pers alsook uiteraard alle aanwezigen waaronder dus heel wat geklasseerde liefhebbers. Hij herinnerde ondermeer aan het zware seizoen 2018 en sprak zijn dank uit t.o.v. de begeleiders die met heel veel respect in de bloedhete dagen zorgden voor de duiven. Vooruitziend op het seizoen 2019 sprak hij zijn verontwaardiging uit omtrent het feit dat vluchten ( zoals Brive, La Souterraine, Jarnac, …) die al jaren behoren tot het nationaal programma nu de baan moeten ruimen voor andere minder bekende lossingsplaatsen zoals Moulins, en andere . “Bepaalde nationale vluchten voor jonge duiven zijn voor sommige liefhebbers op minder dan 400 km gelegen , wat een gevaarlijke situatie bij hevige wind kan meebrengen, vooral als de jonge duiven niet veel nationale ervaring hebben . Is het voor de KBDB-leiding echt niet mogelijk om bij het opstellen v/d nationale vluchtkalender afspraken te maken met de inrichters ? Aan allen smakelijk en een fijne namiddag toegewenst” . Met deze laatste passages besloot de Voorzitter zijn welkomstwoord en werd getracteerd op een daverend applaus .

Tijdens tussenpozen van  het banket werden door Filip Norman en zijn secretaris Yvan Eeckhout de kampioenen, ereprijswinnaars en nationale winnaars in een warme hulde betrokken .

 

Het prestigieuze algemeen kampioenschap, een competitie voor de allerbesten over een gans seizoen !

Met 1e + 2e + 3e + 4 +5e op Limoges / Brive oude/ Brive jaarse/ Limoges oude en Limoges jaarse alsook op St Vincent en Perpignan met 1e + 2e + 3e kunnen uitblinken behoort enkel maar aan die hokken die op fondgebied een allerbeste seizoen lieten optekenen. Met 25 punten op de mogelijke 31 wist het Team Freddy De Jaeger de overwinning naar zich toe te halen, op de tweede en derde plaats volgden met 24 punten Luc Sarrazin uit Wervik en Pierre Bourgeois uit Izegem . In totaal deelden 50 geklasseerden van de prijzenpot .

Eric Vermander uit Oekene all-round champion van de B.V.

Met 1e + 2e afgegevene de beste cijfers behalen op 2 x Limoges oude , op Brive oude en Brive jaarse , op Limoges jaarse, op St Vincent,op Perpignan en op Bourges jongen , getuigt van een hok extra duiven op de fond en zware fond. Op de mogelijke 16 punten wist Eric Vermander er 13 te behalen en werd dus als topwinnaar uitgeroepen. Met 12 punten eindigden in respectievelijke volgorde : Frederik Everaert uit Zwijnaarde, Pierre Bourgeois uit Izegem en A & L Vandenberghe uit Ronquières . Hier waren er 15 liefhebbers die een geldprijs in de wacht sleepten .

Luc Sarrazin uit Wervik wint de Ereprijs Norman-Vercauteren-Van Den Broucke

Luc Sarrazin, die tussen haakjes een schitterend fondseizoen achter de rug heeft, scoorde 7 punten met zijn 1e afgegevene op 7 vluchten , namelijk op 2 x Limoges oude, op Limoges jaarse, op Brive oude en Brive jaarse, op St Vincent en op Perpignan.  Je moet het maar weten te doen ! 

Vincke-Dobbelaere uit Beernem hadden de “As-duif” in de Ereprijs Filip Norman .

Met het laagste coëfficiënt op drie vluchten, te kiezen uit Limoges oude ( 2 x), Brive oude,St Vincent oude , Perpignan en Bourges oude, won vermelde tandem de asduiftitel . Hun 3049856/14 behaalde met 0,95% een bijzonder laag coëfficiënt : Limoges 30e/ 15789 d – 3e Brive 9278 d – 7e Limoges 7274 d . K & R Platteeuw uit Rumbeke en Liliane Demely uit Moorsele volgden als 2e en 3e .

Gebrs Desbuquois en Et. Meirlaen wonnen de “Zesdagen” .

Een competitie onder tandems, met de 1e ingegevene van 2 liefhebbers wordt op 6 vluchten gestreden . Met 10 prijzen op de mogelijke 12 won de tandem Gebrs Desbuquois uit Kapelle-op-denn-Bos en Etienne Meirlaen uit Deurle het pleit. Volgden als tweede L. Sarrazin en A + M Vanhee en als derde M & F Van De Walle en J. Verschoot . Negen tandems genoten van een respectabele  prijzenpot .

Speciale ereprijzen :

Winnaars van speciale ereprijzen zijn :

Ereprijs Bricon :  R. Lodewijckx ( Limoges) – Yvan Eeckhout ( Limoges jaarlingen) – J. Vanermen ( Perpignan) –

Ereprijs Bert Van Den Berghe : Mispelaere J & G (Brive) en Liliane Demely (Limoges 7/7)

Op St Vincent internat. : D. Dominique (Fr) en op Perpignan internat. : J. Martens ( Nl) , bij de duivinnen internationaal J.M. & A. Caro (B-  St Vincent) en J. Hommes & Zn ( Nl- Perpignan)

Er werd afgerond met de hulde van de nationale laureaten op de vluchten van de Belgische Verstandhouding . De voorzitter en secretaris van de Belgische Verstandhouding mogen samen met hun team terugblikken op een zoveelste schitterend feest uit de annalen van deze (inter)nationaal hoog aangeschreven organisatie . Chapeau heren !

J. Mestdagh