Welkom op de website van de inter-westvlaamse.be

Websites liefhebbers:
Norman Filip & Nicolaas, Knokke

West-Vlaamse Jeugdclub

Verschoot Joël, Ingelmunster

Coone Robbe, Ledegem


Belgische verstandhouding (10/12/2019)

Prachtige feestzitting van de Belgische Verstandhouding/ Entente Belge.

Zondag 8 december . Het Hotel-Restaurant Cortina te Wevelgem vormt al vele jaren the place to be voor het jaarlijkse grootse feest van de Belgische Verstandhouding . 330 personen waren er tegenwoordig op het feestbanket waarbij tussendoor de laureaten van het voorbije seizoen werden gehuldigd . Voorzitter Filip Norman heette in zijn openingswoord uiteraard iedereen van harte welkom en was verheugd omtrent de grote opkomst. Hij herinnerde terloops aan zijn 35 jaar geleden maidenspeech welke hij als voorzitter van de Belgische Verstandhouding destijds mocht geven . Zijn dank ging ondermeer uit naar de aanwezige KBDB afgevaardigden .” We zijn gelukkig dat zij hard aan het werk zijn om het KBDB-schip, zoals hij het noemde, terug recht te trekken. Laat ons zeggen dat we  aan een goeie vlucht zijn begonnen” aldus F. Norman . Terugblikkend op het voorbije seizoen kwam hij nog effen terug op de vlucht uit Montauban waar de Franse inlichtingspersoon een inschattingsfout had gemaakt bij de lossing, vandaar een ietwat moeilijk verloop van de wedstrijd . Ander onderwerp die werd aangehaald was de grote hitte die in 2019 andermaal voor de duiven een grote hinder betekende om de thuishaven te bereiken . Hij hekelde o.a. ook de berichten die via internet al rondgaan nog vóór de lossing(en) heeft(hebben) plaats gehad. Met de beste wensen voor een gezond en succesvol seizoen 2020 alsook een goede gezondheid, wenste hij iedereen een smakelijk eten en een fijne feestnamiddag toe. Aan de eretafel zagen we ondermeer Voorzitter Filip Norman met naast zich de nationale voorzitter de heer P. Bodengien , vervolgens de nationale voorzitter van het sportcomité de heer Sapin en juridisch adviseur de heer Charlier en uiteraard de secretaris van de Belgische Verstandhouding Yvan Eeckhout en hun dames.

In de loop van de namiddag kwamen alle laureaten aan bod en kregen een verdienstelijke hulde .

Willy, Jo & Hans De Keyzer uit Koekelare : 1e algemeen kampioen Belgische Verstandhouding.

Algemeen kampioenschap:

Speelden zich in de top-3 in vernoemd kampioenschap :

1e Willy, Jo & Hans De Keyzer (Koekelare) met 19 prijzen, als winnaar v/d Ereprijs van wijlen Voorzitter Norbert Norman.

2e Hubert Debaene (Beernem) met 19 prijzen

3e Gebrs Desbuquois(Kapelle – op – den – Bos ) met 19 prijzen

Voor de top-3 waren het de coëfficiënten die uiteindelijk de ranking beslisten. Dan volgden 2 liefhebbers met 18 prijzen, enz…. . In deze competitie waren er 50 liefhebbers die van een fraaie prijzenpot konden genieten . Het betreft een competitie met de 5 eerst afgegeven duiven op Limoges 1/6 – Montauban – Limoges oude 6/7 en Limoges jaarse 6/7 plus de drie eerste afgegeven duiven op St Vincent en Perpignan .

All-round kampioenschap :

1e Joël Verschoot (Ingelmunster) met 11 prijzen

2e Jan Schepens ( Kortemark) met 10 prijzen

3e Hubert Debaene ( Beernem) met 10 prijzen.

Nog 7 andere liefhebbers scoorden met 10 prijzen, maar opnieuw viel de beslissing via de coëfficiënten . Er waren 15 liefhebbers die andermaal een mooie prijzenpot konden verdelen. Hier gaat het om een competitie met 1e + 2e ingegevene duif op Limoges 1/6 – Montauban – Limoges oude én Limoges jaarse van 6/7 – St Vincent – Perpignan – Bourges jongen van 3/8 .

Prijs Norman-Vercauteren-Van Den Broucke

Met 1e ingegevene op Limoges van 1/6, op Montauban, op Limoges oude én jaarlingen van 6/7, op St Vincent en op Perpignan.

1e Alfons & Rik Bral ( Ertvelde) met het maximum( 6 pr)

2e Frans & Kris Velghe( Zwevezele) met het maximum( 6 pr)

3e Jan Schepens (Kortemark) met 5 prijzen.

Zij ontvingen een armbanduurwerk van grote waarde .

Asduif van de Belgische Verstandhouding 2019 :

Een competitie waarbij volgende wedstrijden in aanmerking kwamen : Limoges 1/6 – Montauban – Limoges oude 6/7 – St Vincent – Perpignan – Bourges oude. De winnaar ontving de Ereprijs van Voorzitter Filip Norman . Dit waren Willy, Jo & Hans De Keyzer met drie prijzen door de 2014-3028336 en 4,37 % , op de 2e plaats  Van Overschelde-Colaert ( Zarren) eveneens met drie prijzen en 5,76 %

De Zesdagen : Een competitie in tandem met 1e afgegevene van twee liefhebbers op Limoges 1/6 – Montauban – Limoges oude 6/7 – Limoges jaarse 6/7 – St Vincent- Perpignan .

1e Alfons & Rik Bral (Ertvelde) en Jos & Jan Loobuyck (Aalter)

2e Mevr Lucien Decock en W.J.H. De Keyzer

3e Jan Schepens en Yvan Eeckhout

Hier waren er 8 winnende tandems.

Speciale ereprijzen Bricon :

Een aankoopbon t.w.v. € 400 voor de 1e aangeduide serie van 5 duiven :

Op Limoges 1/6 waren dit B & J Geerinckx (Wommelgem)

Op Limoges jaarse 6/7 waren dit W.J .& H. De Keyzer

Op Perpignan waren dit de Gebrs Desbuquois

Speciale Ereprijzen 2019 : Internationale winnaars

Hulde aan internationale winnaars op St Vincent : Ad Fortuin (Strijen –Nl) in de algemene wedstrijd en evenzo bij de duivinnen internationaal.

Op Perpignan : John Debaene ( Knesselare) in de algemene wedstrijd en evenzo bij de duivinnen internationaal.

Hulde aan de nationale winnaars.

De prestigieuze feestzitting werd afgerond met de hulde aan de nationale winnaars op de vluchten ingericht door de Belgische Verstandhouding.

Zoals ieder jaar was de feestzitting van de Belgische Verstandhouding/ Entente Belge een happening van topniveau, dit alles onder de leiding van Voorzitter Filip Norman en secretaris Yvan Eeckhout plus hun team aan medewerkers. Zij verdienen alle lof voor deze fijne en schitterende namiddag waarbij ondermeer een vlotte prijsuitreiking . Chapeau voor die prachtige organisatie .

J. Mestdagh

 

Vlaamse Fondvrienden (6/12/2019)

Kampioenen bij de Vlaamse Fondvrienden gehuldigd .

Op zondag 24 november werden in “Brasserie Nobelstede” te Aalter , tijdens de jaarlijkse grote réunie , de kampioenen gehuldigd bij de Vlaamse Fondvrienden, een organisatie die werd opgericht op 6 oktober 1986 . Voorzitter Luc Willem mocht op een paar na ( afwezig wegens verblijf in buitenland of ziekte) alle leden met hun partner verwelkomen. Martin D’Hooge ontving een geschenk t.g.v. zijn nationale overwinning op Pau .

In de loop van een verzorgd banket werden alle kampioenen en  ereprijswinnaars gehuldigd.

** Kampioenen 2019 bij de “Vlaamse Fondvrienden”

Grote fond oude :

1e Luc Van Coppenolle – 2e M & G Pollin – 3e Ivan Delrue

4e R. Desmet-Matthys – 5e Chr. Hebberecht

Fond oude en jaarlingen:

1e Verschoot Pigeons Loft – 2e M & G Pollin- 3e F & K Velghe – 4e Chr. Hebberecht -5e Seys Guido

Fond jongen :

1e Chris Hebberecht- 2e F & K Velghe – 3e Verschoot Pigeons Loft

Algemeen kampioenschap :

1e Verschoot Pigeons Loft- 2e M & G Pollin-3e F & K Velghe- 4e Chr. Hebberecht- 5e Ivan Delrue

 

** Bijkomende ereprijzen waren er met 1e afgegeven duif , dit in de Ereprijs voorzitter L. Willem, in de Ereprijs schatbewaarder D. Bauwens en in de Ereprijs secretaresse Olga Van Den Abeele . Deze drie ereprijzen gingen naar Frans & Kris Velghe die trouwens mochten terugblikken op een prachtig seizoen, vooral met hun oude duiven.

** Ploegenkampioenschap : Het aantal leden wordt jaarlijks verdeeld in drie groepen. Met 89 prijzen ging de overwinning naar de groep samengesteld uit Freddy Vanacker , Branteghem-Denooze, Ivan Delrue, Verschoot Joël, Frans Denoo(afwezig), D’Hooge Martin, Cardon-Paque, Christian Vanlanduyt , Herlinde Bundervoet , M & G Pollin. Alle leden, ook deze van de andere twee ploegen ontvingen een fles champagne.

** Ereprijzen 2019 .

Er waren evenzo flessen champagne voor de ereprijswinnaars op 17  (inter)nationale vluchten , een competitie die loopt per vlucht met 1e getekende en 1e + 2e getekende .

Felicitaties aan alle laureaten alsook aan het bestuur van de Vlaamse Fondvrienden bestaande uit L. Willem, O. Van Den Abeele en D. Bauwens. De leden konden andermaal genieten van een prachtige bijeenkomst .    J. Mestdagh